Przejdź na stronę główną

Wnioski

W celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 ustawy Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. Dokumenty można złożyć osobiście, bądź korespondencyjnie (listem poleconym). W razie jakichkolwiek wątpliwości można skontaktować się z kancelarią (osobiście lub telefonicznie).

Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również oświadczenie wierzyciela:

„Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych.”

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego o świadczenie pieniężne

.pdf.doc

Urzędowy formularz wniosku o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie postępowania o egzekucję alimentów

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Wniosek o wszczęcie postępowania w celu opróżnienia nieruchomości (EKSMISJA)

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Olsztynie

Karolina Łukasz-Chylińska

Kancelaria Komornicza nr IV w OlsztynieID EPU: 1197
94 1130 1189 0025 0114 2520 0001(+48) 89 527 54 89olsztyn6@komornikid.plul. 11 Listopada 11/810-103 Olsztyn

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych
w zw. z funkcjonowaniem tut. kancelarii jest:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie
Karolina Łukasz-Chylińska

ul. 11 Listopada 11/8, 10-103 Olsztyn
tel. 89 527 54 89

Inspektor ochrony danych: Roman Kwieciński
e-mail: iod.olsztyn.013@komornik.pl

Pełna klauzula informacyjna do pobrania
2024 © komornik-olsztyn.pl