Przejdź na stronę główną

Właściwość

Obszar działania Kancelarii Komornik Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karoliny Łukasz–Chylińskiej podlega właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Olsztynie, w skład którego wchodzą:

  • Miasto: Olsztyn,
  • Gminy: Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztynek, Purda, Stawiguda, Świątki.

Zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego (w tym wypadku apelacja warszawska), na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks Postępowania Cywilnego. Powyższe nie dotyczy spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. We wskazanych przypadkach komornik może prowadzić egzekucję jedynie na obszarze właściwości miejscowej sądu rejonowego, przy którym działa.
W związku z powyższym Komornik Sądowy Karolina Łukasz-Chylińska może prowadzić postępowanie egzekucyjne na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenia na piśmie, że korzysta z ww. prawa wyboru komornika.

„Oświadczam, iż wyboru komornika dokonałem na podstawie art. 10 Ustawy o komornikach sądowych".

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Olsztynie

Karolina Łukasz-Chylińska

Kancelaria Komornicza nr IV w OlsztynieID EPU: 1197
94 1130 1189 0025 0114 2520 0001(+48) 89 527 54 89olsztyn6@komornikid.plul. 11 Listopada 11/810-103 Olsztyn

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych
w zw. z funkcjonowaniem tut. kancelarii jest:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie
Karolina Łukasz-Chylińska

ul. 11 Listopada 11/8, 10-103 Olsztyn
tel. 89 527 54 89

Inspektor ochrony danych: Roman Kwieciński
e-mail: iod.olsztyn.013@komornik.pl

Pełna klauzula informacyjna do pobrania
2024 © komornik-olsztyn.pl